Vol664模特允爾西双版纳旅拍连身裙配无内肉丝秀豪乳翘臀诱惑写真49P允爾尤蜜荟

Vol664模特允爾西双版纳旅拍连身裙配无内肉丝秀豪乳翘臀诱惑写真49P允爾尤蜜荟

 带下胞中病也,胞中有宿瘀,从气分或寒化,则为白带;从血分或热化,则为赤带;从气血寒热错杂之化,则为杂色之带也。心下有痰饮,谓痰饮之水流在膈间,故胸□支满;支满则阻碍阳气,不得上通于头目,故目眩也。

浸淫疮者,浸谓浸浸,淫谓不已,谓此疮浸淫留连不已也。 半夏、生姜皆味辛,『本草』半夏可治膈上痰。

凡发声必由喉出,故为声音之路也。重龈者,因小儿在胎有热蓄于胃中故牙根肿如水泡,名日重龈,治法用针刺破,以盐汤拭净,外敷一宇散,内服清胃散,其肿自消。

 「暴腹胀大者」五字,衍文也,当删之。主蒲灰散、滑石白鱼散者,蒲灰乱发血分药也,滑石白鱼利水药也,然必是水郁于血分,故并主是方也。

 【集注】魏荔彤曰:脾水者,水附于脾,则脾水也。凡初生小儿有疾病者,须视虎口叉手处脉纹之形色,以决病之死轻重,男先看左手次指内侧,女先看右手次指内侧,指之三节,初节日风关,次节日气关,三节日命关,其纹色红黄相兼,隐隐不见,则为平安无病,若纹色紫属内热,红属伤寒,黄为伤脾,黑为中恶,青主惊风,白主疳证,纹在风关主病轻,气关主病重,若过命关主病危难治,色紫者主伤食内热,色青者主人惊及走兽惊,色赤者主水火飞禽所惊,如指上纹形一点红色,名曰流珠纹,主内热,圆长者名曰长珠形,主饮食伤,上尖长下微大者,名日去蛇形,主伤食吐泻,上大下尖长者,名日来蛇形,主湿热成疳,弓反里者,形弯向中指,主感冒寒邪,弓反外者,形弯向大指,主内热痰盛,纹斜向左者,其纹斜向中指,主伤风,纹斜向右者其纹斜向大指,主感寒,枪形者,直射如枪微长,皆主痰热透,关射指射甲者,其纹直射指甲指端,主脾气大败,病危不起,习幼科者,必以此形色合参,留衶诊察,始不误矣。

<篇名>消渴小便利淋病脉证并治第十四厥阴之为病,消渴,气上冲心,心中疼热,饥而不欲食,食即吐蛔,下之利不止。妇人少腹满如敦状,小便微难而不渴,生后者,此为水与血俱结在血室也,大黄甘遂敦,大也。

Leave a Reply